EMO LABORATUVARI TÜRKAK’A AKREDİTE OLDU

EMO LABORATUVARI TÜRKAK’A AKREDİTE OLDU
  • Güncelleme Tarihi: 22 November 2017

Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Dış Ticaret Tüzüğü kapsamında Ticaret Dairesi ile birlikte yürüttüğü Ön İzin hizmetlerinin geliştirilerek Uluslararası niteliğe ulaştırılması amacıyla TÜRKAK’a akredite olmaya hak kazandı.
TÜRKAK’a akreditasyon çalışmaları üç yıl önce EMO Yönetim Kurulu tarafından başlatılmıştı. EMO’nın başlatılan çalışmalar kapsamında Personel, dökümantasyon ve Laboratuvarın fiziki alt yapısında çok sayıda düzenleme ve uyum çalışması yapılmıştır. Teknik çalışmalarının tamamlanmasının ardından TÜRKAK yetkililerince denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleşen denetimler neticesinde EMO gerekli düzenlemeleri yaparak tek seferde TÜRKAK’a akredite olmayı başarmıştır.
“TS EN ISO IEC 17025” TÜRKAK Akreditasyonu çerçevesinde “Ev ve Benzeri Yerde Kullanılan Elektrik Cihazları”, “Elektrik Kabloları, Anahtarlar, Prizler, vb.” alanlarında aşağıda belirtilen beş deney için akredite olunmuştur.
1- Topraklama Süreklilik Deneyi
2- Gerilimli Bölümlere Erişmeye Karşı Koruma
3- Giriş Gücü ve Akım
4- Çalışma Sıcaklığında Kaçak Akım ve Elektrik Dayanımı
5- Yalıtım Direncinin Ölçülmesi
Yukarıda belirtilen alanlarda EMO tarafından verilecek Test Raporları Uluslararası Akredite Laboratuvar kimliğini taşıyacaktır. Bu zorlu Akreditasyon hazırlığı sürecinde başta Oda Personeli olmak üzere katkı koyan herkese teşekkür eder, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederiz.

http://www.turkak.org.tr/ sayfasında Akredite Kuruluşlar içerisinde de Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası olarak ismi yer almaktadır.

 
 

Üst Taraf