EMO Lab

  • Güncelleme Tarihi: 03 December 2017

Elektrik Mühendisleri Odası Laboratuvarı

Odamız laboratuvarının gün geçtikçe gelişmesi ve içindeki cihazların dünya standartlarına erişmesi için odamız tarafından yapılan çalışmalar semeresini vermiş ve firmaların talebi yanında Devlete de hizmet vermeye başlamıştır. Bu amaçla Elektrik Kurumu ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan ve Merkezi İhale Komisyonu’nun takip ettiği Tasarruflu Lamba ihalesinde firmalar tarafından numune olarak verilen lambaların testleri Odamız laboratuvarında yapılmış ve gerekli raporlar Merkezi İhale Komisyonu’na ücret karşılığı iletilmiştir. 

Laboratuvara eğitim amaçlı alınması düşünülen eğitim setleri için araştırmalar yapılmış ve İtalya Delorenzo firmasından 2 set olarak alınmıştır. Alınan bu eğitim setleri 17-18 Kasım tarihlerinde yapılan Müteahhitlik Yetki Belgesi sınavlarında da Pratik Sınav Amaçlı kullanılmıştır.


Üst Taraf