BASINDA EMO

SICAK VE KARANLIK YAZ KAPIDA!

Elektrik enerjisi üretimi eksikliği sebebi ile kış aylarında yaşadığımız elektrik kesintilerine, çok hızlı bir şekilde önlem alınmazsa yaklaşık 1,5 ay sonra yeniden ve daha uzun süreli şekilde maruz kalacağız. Çalışır ve kullanılabilir durumda olan makinelerden gün itibarı ile maksimum 329 MW üretim elde edilebiliyor. Kış aylarında 374 MW maksimum anlık talebe (puant yüke) ulaşan elektrik enerjisi arzının önümüzdeki yaz döneminde de aynı miktara, hatta üzerine çıkabileceği öngörülmektedir. Arz ile üretim kapasitesi arasındaki 50 MW’lık üretim eksikliği önümüzdeki 1,5 ay içerisinde yine gündemimiz olacak gibi görünüyor.

Tehlike büyük! 329 MW üretim tüm makinelerin sorunsuz bir şekilde çalıştırılabilmesi durumunda elde edilebilen kapasite miktarıdır. Bahar aylarında bakımı yapılması gereken makineler Aksa’dan alınamayan Elektrik enerjisi sebebi ile şu anda aktif kullanıldığından bakımı yapılamıyor ve tam kapasite çalıştırılması düşünülen yaz aylarına hazır hâle getirilemiyor.

Sağlıklı bir üretim tesisinde herhangi bir arıza esnasında hazır bulundurulması gereken sıcak ve soğuk yedek makinelerin olmadığı mevcut sistemimizdeki makinelerin yapılmayan servisleri telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir.

Gündemde olan ancak bir türlü hazır hâle getirilemeyen 2x25 MW gücünde mobil santrallerin kısa sürede aktif hâle getirilememesi durumunda yaşanacak senaryo aşikardır. Kaybedilen uzun süreler nedeni ile eldeki en hızlı ve tek çözüm olarak kalan bu kurulumun, puant yüklerin yaşanacağı temmuz ve ağustos ayları sonrasına kalması bir anlam ifade etmeyecektir. Geçici çözüm olarak düşünülmesi gereken, motorin ile çalışan mobil santrallerin üretim maliyeti, mevcut sistem maliyetine oranla %35 daha pahalı olup verimi düşüktür.

Sonuç olarak geriye kalan 1 aylık bu kısa sürede ivedi adımlar atılmalıdır. Yapılması gerekenleri işbu yazı ile kamuoyunun ve yöneticilerin bilgisine getiriyoruz, şöyle ki;

1. Öncelikle mevcut sistem içerisinde bulunan ve atar damar durumundaki mevcut makinelerin bakımının derhal yapılması,

2. Geçici çözüm olan mobil santrallerin derhal hayata geçirilmesi, sıcak ve soğuk yedek üretim kapasiteleri de hesaplanarak kalıcı çözüm için çalışmaların yapılıp ihale süreçlerinin başlatılması,

3. Güney Kıbrıs ile mevcut bağlantının yaz ayları içerisinde de mahsuplaşma modelinde kullanılabilmesi için görüşmelerin yapılması ve olası ihtiyacın karşı tarafa aktarılması,

4. Çoklu tarifenin yaz aylarına göre düzenlenerek ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi,


Orta ve uzun vadede yapılması gerekenler için çalışmalarımız devam ederken çok kritik bir döneme girdiğimiz bu süreçte kısa vadede çözüm olacak, alınması gereken önlemleri yukarıda liste halinde bilginize sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komitesi