Hakkımızda

EMO Hakkında

1969 yılında Elektrik ve Makine Mühendisleri Odası olarak Osman Bosan başkanlığında kurulan Oda, Makine mühendislerinin ayrı Oda kurması üzerine 1971 yılınında yapılan genel kurulda “Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)” olarak onaylanarak yoluna devam etti.

EMO, 21 nisan 1976 tarihinde çıkan ve 2005 yılında mecliste yenilenen “Kıbrıs Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Yasası” altında faaliyet göstermektedir. Kıbrıs Türk toplumunun içinden çıkmış ülkemizdeki en köklü meslek örgütlerinden birisi olarak elektrik mühendisliği mesleğinin uluslararası standartlarda uygulanmasını denetlemek ve regüle etmek gibi önemli görevleri üstlenmektedir. Bünyesinde Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Enerji Sistemleri, Mekatronik ve Biyomedikal Mühendisliği gibi çok sayıda alanlardan mezun olmuş üyeleri barındırmaktadır. Üyelerimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse de özel sektör ve akademik alanlarda çalışarak ülkemiz için katma değer sağlamaktadırlar.

Oda, KKTC’de Alçak Gerilim düzeyinde uygulanan Elektrik Projelerini, yürürlükte olan elektrik tesisat yönetmeliklerine uygun şekilde kontrol Vize verme görevini yürütmektedir. EMO tarafından yetkilendirilen bir üyesi tarafından Vizelenmeyen hiçbir Elektrik Projesi’nin yasal olarak uygulanamaz.

Oda bünyesinde yürütülen önemli faaliyetlerden birisi de her yıl yapılan “Yüklenici (Müteahhit) Yetki Belgesi” sınavlarıdır. Yazılı ve uygulamalı olarak yapılan sınavlar ile değişik güçlerde yetki sınıfları belirlenmektedir. Bu sayede üstlenmiş olduğumuz elektrik tesisat yönetmeliklerini düzenleme ve yürütme görevleri ile bir bütün olacak şekilde görevlerine devam etmektedir.

Odamız, KKTC’ye ithal edilen elektrikli malzemelerin, elektrikli aygıtların ve el aletlerinin kalite, güvenlikli kullanım ve ilgili standartlara uygunluluğunu sağlamak amacı ile ön izin belgelerini düzenler. 6 Nisan 2006 yılında hizmete giren laboratuvarmız, ülkemizde güvenli elektrikli malzeme kullanımının teminatını oluşturmak amacı ile kuruldu.

Laboratuvar binamız bünyesinde kurulan güneş enerjisi sistemi sayesinde enerji tüketiminin %80’ini güneşten karşılayarak çevre duyarlılığı konusunda öncü rol oynamaktadır.

Odamız için birçok dönüm noktası vardır. Bunlardan bazıları;

  • 1976 yılında geçen “KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Tüzüğünün” geçmesi
  • 1980 yılında uygulamaya giren “Mesleki Hizmet Denetim Tüzüğü”
  • Dış ticaret tüzüğü kapsamında verilmeye başlayan ön izin uygulaması
  • 2001 yılında emo bilim dergisinin çıkartılması
  • 2006 yılında faaliyete giren EMO Laboratuvar Binası
  • 2017 yılında türkak’a akreditasyon sürecini tamamlayan emo laboratuvarı
  • 2018 yılında üye olunan uluslararası CIGRE (international council on large electric systems)
  • 2019 yılında “REHBER” yayının çıkarılması
  • 2019 yılında dijital dönüşüm kapsamında yürürlüğe giren e-önizin ve e-vize uygulamaları
  • Üyelerimize yönelik, günün değişen koşullarına uyum sağlamak için eğitim ve seminerler, yurt içi ve yurt dışı teknik ve sosyal geziler düzenlemekteyiz.

Odamız aynı zamanda TSE-ISO en 9000 kalite yönetim sistemi ve TSE ISO 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi belgelendirmelerine de sahip bir kurumdur.

Uluslararası standartlarda test yapabilmek ve geçerlilik kazandırabilmek amacı ile TÜRKAK Akreditasyonu ile birlikte ölçüm ve test güvenirliliği sağlanmıştır. Bu bağlamda, Elektrik Mühendisleri Oda’sının uluslararası vizyonu için en önemli adımlardan birisi atılmıştır. EMO Laboratuarı, KKTC’deki ilk ve tek elektrik konusunda akredite laboratuvar olma özelliğini de taşımaktadır.

EMO üyelerinden ve tarihinden aldığı güç ile dünyadaki mesleki gelişmeleri takip ederek uygulayan, dijital dönüşüm vizyonu ile gelecek hedeflerine daha hızlı ve etkin şekilde yürüyen, uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde atılım ve gelişimine devam edecek olan bir meslek örgütüdür. Bu vizyon çerçevesinde ülkemize ve mesleğimize sağlayacağımız farkındalıklar ile hem üyelerimize hem de toplumumuza en yüksek standartları sunmayı amaçlamaktayız.Elektrik Mühendisleri Odası Laboratuvarı

Odamız laboratuvarının gün geçtikçe gelişmesi ve içindeki cihazların dünya standartlarına erişmesi için odamız tarafından yapılan çalışmalar semeresini vermiş ve firmaların talebi yanında Devlete de hizmet vermeye başlamıştır. Bu amaçla Elektrik Kurumu ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan ve Merkezi İhale Komisyonu’nun takip ettiği Tasarruflu Lamba ihalesinde firmalar tarafından numune olarak verilen lambaların testleri Odamız laboratuvarında yapılmış ve gerekli raporlar Merkezi İhale Komisyonu’na ücret karşılığı iletilmiştir.

Laboratuvara eğitim amaçlı alınması düşünülen eğitim setleri için araştırmalar yapılmış ve İtalya Delorenzo firmasından 2 set olarak alınmıştır. Alınan bu eğitim setleri 17-18 Kasım tarihlerinde yapılan Müteahhitlik Yetki Belgesi sınavlarında da Pratik Sınav Amaçlı kullanılmıştır.

EMO Lab EMO Lab