BASINDA EMO

KARANLIK BU TOPLUMUN KADERİ DEĞİLDİR!

Göreve geldiğimiz günden itibaren yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında edindiğimiz verilerle enerji üretimi ve yönetimi konularında olası tehlikeleri çeşitli platformlarda yöneticilerle ve halkımızla paylaşmıştık. Nisan 2022 tarihinde başlayan uyarılar dikkate alınmadığından devamında sırası ile çeşitli TV programlarında, basında ve sosyal medyada konu ile ilgili yapılması gerekenleri uygun bir dille anlatmaya çalıştık. Ancak gelinen noktada uyarılarımızın dikkate alınmaması konusundaki üzüntümüze, hükümetin kriz yönetimi konusundaki tutumuyla karamsarlık da eklenmiştir!

27 Mayıs 2022 tarihli “Sıcak ve Karanlık Yaz Kapıda” yazımızda da belirttiğimiz üzere, bahar aylarında yapılması gereken bakımların yapılmaması ve sürekli çalışan sistemlerde olması gereken sıcak ve soğuk yedek makinelerin hazır bulundurulmaması sebebi ile kendini göstererek gelen kriz, alınmayan bu önlemler nedeni ile patlak vermiş; mağdur olan yine halk olmuş, bu çağda ve bu mevsimde karanlığa ve soğuğa gömülmekle birlikte, sağlık ve iş tehdidi ile karşı karşıya bırakılmıştır!

1950’li ve 1960’lı yıllardan kalan yasalar ile yönetilen ve haliyle çağdışı kalmış yönetim şekli sebebi ile buna bağlı oluşan açıklar kullanılarak siyasi rant merkezi haline getirilmiş Kıb-Tek’te işler her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Makinelerin bakıma alınamaması, arızalı olan makinelerin tamir edilememesi, yakıt krizi, elzem olan kapasite artırımının yapılamaması vs. Son noktada Kıb-Tek sayaç ve şalt malzemelerinin dahi alınamadığı, alınsa dahi montajının kısa sürede yapılması için ihtiyaç duyulan personelin kalmadığı bir kurum haline getirilmiştir!

Artık mevcut yapının değişmesi gerektiği aşikârdır. Yıllardır yaptığımız tüm görüşme ve yazışmalarda tüm dünya genelinde var olan “liyakat sistemi” ile belirlenen siyasetten arındırılmış, uzman kişilerden oluşturulacak bir yapının hayat bulması kaçınılmazdır. Oluşacak yapının göstermelik değil, alacağı kararların devlet politikası haline gelebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerle göreve getirilmesi aynı zamanda elektrik inkişaf yasalarının da bununla birlikte güncellenmesi şarttır.

Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ve ülkemizdeki mevcut sıkıntıların altını çizerek yapılması gerekenleri işaret eden Yenilenebilir Enerji Zirvesinin temel ilkesi olan, yaşanan sorunların bilimsellik temelinde güncel vizyonlar geliştirebilen ortak akıl ile çözülebileceğini hatırlatır, 54 yıldır ülkemize kamu yararı gözeterek hizmet veren bir meslek örgütü olarak, dokuz yüze yakın üyemiz ile her zaman sorumluluk almaya hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz.

Üner KUTALMIŞ

Başkan

EMO Yönetim Kurulu (a)