BASINDA EMO

KTMMOB ELEKTRİK MÜHENİSLERİ ODASININ “TÜRKİYE İLE ENTERKONNEKTE BAĞLANTI” HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ

Odamız, ülkenin enerji arz güvenliğinin sağlanması için yenilenebilir enerjinin ön planda olacağı, daha sürdürülebilir ve çevre dostu yakıt kullanımına dayanan ve mümkün olabilecek bölgesel her türlü enterkonnekte bağlantıyı içinde barındırabilecek ve tabi ki elektrik enerjisi talebini KIBTEK bünyesinde yapılacak yatırımlar ile karşılayabilecek seviyede olacak bir enerji planlamasını uzun sürelerden beridir vurgulamaktadır.

Enterkonnekte bağlantılar, şebekelere daha esnek davranma kabiliyeti vermekle birlikte özellikle yenilenebilir enerji potansiyelinin ülkesel kurulu güçle sınırlı kalması problemini ortadan kaldırmaktadır. Böylece daha fazla yenilenebilir enerji kaynağından faydalanılırken, AB politikaları ile uyumlu olabilecek şekilde daha fazla yenilenebilir enerjinin olduğu üretim havuzunu elde etme fırsatlarını yaratmakta ve tabi ki enerji arz güvenliğinin sağlanmasında da önemli bir sorun çözücü olabilmektedir. Öyle ki; Avrupa Birliği’nin 2030 Enerji hedefleri arasında en önemli üç hedeften iki tanesi; Ülkelerin tükettikleri elektrik enerjisinin %32’sini yenilenebilir enerjiden karşılamalarını ve en az %15 enterkonnekte bağlantıyı öngörmektedir. Dolayısı ile ülkemize sağlanacak enterkonnekte bağlantı veya bağlantıların sadece KKTC’nin değil Kıbrıs adasının enerji izolasyonuna da önemli faydalar sağlayacağı ve bir enerji otobanı olma potansiyeli barındıracağını düşünüyoruz.

Enterkonnekte bağlantının teknik açıdan avantajlarından ve gerekliliğinden bahsederken ülkemizde yaşanan mevcut durumu masaya yatırmalıyız. Bilindiği üzere KIBTEK siyaset tarafından uzunca bir süreden beridir oyun alanı haline getirilmiş, buna bağlı KIBTEK bünyesindeki üretim kapasitesi, büyük hızla artmakta olan elektrik enerjisi talebinin oldukça azını karşılayabilmekte ve ciddi elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Ayrıca dönemsel ortaya çıkan enerji talebi AKSA ve GKRY’den KIBTEK üretim bedelinin çok üzerinde bedellerle almak zorunda kalınmaktadır. Deniz altı kablo projeleri planlama, projelendirme, ihale ve uygulama süreçleri göz önüne alındığında uzun süreler gerektirecek yatırımlardır. Dolayısıyla hali hazırda yaşanmakta olan elektrik kesintileri için kısa vadede çözüm olmayacaktır. EMO olarak yaptığımız birçok açıklamada, yayınladığımız birçok rapor ve düzenlediğimiz bilimsel nitelikli oturumlarda KIBTEK bünyesinde üretim, iletim ve dağıtım için ayrıntılı yatırım ve iyileştirme planlarının hayata geçmesinin önemini anlatmaya çalıştık. İleride olası su hattında yaşanan sıkıntı gibi yaşanabilecek problemler de düşünülerek kurulu santral kapasitesinin yedekleri ile birlikte emre amade şekilde hazır olması şarttır. Bunların yanında yapılacak anlaşma modeli çok önemlidir. Ülke çıkarları gözetilerek halkımızın daha ucuz elektrik enerjisine ulaşmasına imkan sağlayacak şartlar üzerinde durulmalıdır.

Son olarak defalarca ifade ettiğimiz şekilde, özelde elektrik enerjisinin genelde ise enerji konusunun yönetimi için eksik olan yasal mevzuatların acilen yapılması ve çağdışı yasalar ile enerjinin bugünkü yapısında yönetilmesinin imkansız olduğunun farkına varılmasını ümit ettiğimizi tekrar ifade etmek isteriz.

Üner KUTALMIŞ

Başkan