BASINDA EMO

KAMUOYU BİLGİLENDİRİLMESİ

24 Ocak 2023 tarihinde, Hükümeti oluşturan 3 partiye üye 3 milletvekili tarafından Cumhuriyet Meclis Başkanlığı’na Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi sunulduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanacak olan “Devlete ait projeler ile uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca yapılacak olan projeler için vize alınması gerekmez” maddesi eklenerek, bu doğrultuda yapılacak her türlü devlet projesinin vizeye gerek kalmadan ülkede kontrolsüz uygulanması öngörülmektedir.

1960 yılından itibaren bu ülkenin, sosyal ve kültürel özelliklerini bilerek, yaşayarak projeler tasarlayan ve üreten, bizler sadece meslek alanında değil; bu toprakların dününde olduğu gibi bugününe ve yarınına sözü olan, bu toprakların değerini bilerek değer katmayı ilke edinmiş Birliğimize üye mimar, mühendis ve şehir plancıları yok sayılarak dıştan gelecek projelerin önü açılmak istenmektedir.

KTMMOB kamu kurumu niteliğinde hizmet veren bir meslek kuruluşudur. KTMMOB Yasası uyarınca vize onayı, ilgili odanın üyesinin hazırlamış olduğu projenin ülkemizdeki yasa ve mevzuatlara uygunluğunu ve uygulanabilirliğini kontrol eden mesleki denetim işlemidir. Vize onayı, projeyi hazırlayan mimar ve mühendislere, ilgili yapının tasarım, sağlamlık ve yaşanabilirlik kriterlerinin sorumluluğunu yüklemektedir.

Devlet projelerinin vizeden muaf tutulması, bu ülkenin devletinin kendi yapmış olduğu yasalara kendisinin uymayacağının ifadesinden başka bir anlam taşımamaktadır. Bunun yanında, serbestçe yurt dışından projeleri getirerek bu ülke sınırları içerisinde yapılması planlanan devlet projelerinin yasa değiştirerek meşru kılmaya çalışan ve kendini reddeden bir devlet zihniyeti ile karşı karşıyayız.

Yasa değişiklik önerisini hazırlarken KTMMOB’den hiçbir görüş almamış siz seçilmiş milletvekilleri nasıl bir düşünce tarzı içinde olduğunuzu anlayamıyor ve sizleri tanıyamıyoruz.

İnsanını reddeden, ülkesini reddeden, devletini reddeden bir anlayışın karşısındayız. Yasa değişikliği önerisini kabul etmiyoruz ve bu uğurda sonuna kadar mücadele edeceğiz.KTMMOB Yönetim Kurulu (a)

Tunç Adanır

Genel Başkan

Basın Bildirisi