BASINDA EMO

ODAMIZ BASIN BİLDİRİSİ

Son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Odamız görüş ve değerlendirmelerinin kamuoyuna açıklanması ihtiyacı duyulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nde 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremi on binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve toplumumuzun geleceği olan genç evlatlarımızın vefatları ile bizlerin kalbinde uzun yıllar boyunca kapanmayacak derin yaralar açmıştır. Yaşanan felakette hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Felaketin açtığı yaraların ancak ve ancak birbirimize kenetlenerek aşabileceğimize inandığımız bu günlerde hükümet yetkililerinin tutumlarını şaşkınlık ve üzüntü ile takip etmekteyiz. Kısa zaman öncesine kadar KTMMOB’ne bağlı Odaların vize hizmetlerine yönelik müdahaleler ile başlayan ve yaşanan felaketin hemen ardından imar yasası ile devam eden, son günlerde ise AKSA sözleşmesi ile zirve yapan icraatları toplum menfaatinden uzak ve son derece yanlış olarak değerlendirmekteyiz.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, DEVLETİN KİLİT PAYDAŞLARIDIR.

Devlet içerisindeki yürütme erki olan hükümetin sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda yaygın bir etkisi vardır ve sürdürülebilir olmak için bu etki alanlarını sistemli bir şekilde yönetmekle yükümlüdürler. Devletin kilit paydaşları öncelikle vatandaşları olmak üzere, kamu kuruluşlarında çalışanlar, kamusal yapı ve kurumlar, Ülkenin özel sektör kurumları ve sivil toplum örgütleri olarak değerlendirilebilir. Bu kapsamda, yasalar ile kurulmuş ve meslek mensuplarının yanı sıra topluma karşı çok ciddi ödevleri bulunan bizler; Ülke sorunlarına ve toplumsal konulara ilişkin tarafsız, objektif ve adil bir bakış açısı ile yanlışları söylemek ve bunların düzeltilmesi yönünde mücadele etmek için halkımıza karşı yükümlüyüz. Odamız, her daim teknik gelişmeler ışığında mesleğimizle alakalı ve toplum menfaatini ilgilendiren konularda gerekli açıklamaları yapmakta ve yapmaya da devam edecektir.

Odamız tarafından üzülerek değerlendirilmektedir ki kişisel çıkarlar uğruna sürekli değişim göstermekte olan hükümet kabinesi ve yürütme erki, demokrasiye inanmakta olan toplum iradesini son derece zedelemektedir. Teknik yetkilerin bir Bakanlıktan diğer Bakanlığa basit bir şekilde devir edildiği ülke yönetiminde, üçlü koalisyon hükümetinin tüm değerleri yok etmeyi veya zarar vermeyi misyon edindiği anlaşılmaktadır. Birçok kurum ve kuruluşta olduğu gibi KIBTEK’i de hedef alan üçlü koalisyon, liyakat sistemini burada da kaldırarak kendi yönetimleri gibi bu kurumun da yönetimini birkaç ayda bir değiştirerek, yasa ve kurallara değil sadece çıkar odaklarına hizmet edecek kişileri atayarak bir kaos ortamı yaratmıştır. Bu gibi bir siyaset anlayışı gütmenin sebebi ise gayet açıktır.

KIBTEK KADROLARI ZAYIFLATILMIŞTIR.

Odamızın yıllardır her platformda dile getirdiği AKSA sözleşmesi ile ilgili uyarılar ve yaklaşan sözleşme bitiş tarihi ile alınması gereken önlemler bu şekilde engellenmiştir. Hedef doğrultusunda Bakanlar değişmiş hatta bağlı olduğu bakanlık bile değişmiştir. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan KIBTEK kadroları, bilerek zayıflatılmış, zamanında öngörülmesi ve çözüm üretilmesi gereken sorunların çözümünü dahi yapamaz duruma düşürülmüştür.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE KİMLERİN ÇIKARLARI GÖZETİLİYOR?

Soruyoruz; hali hazırda sözleşme tarihini 3 yıl uzatma hakkı var iken ve bu zaman zarfı içerisinde diğer çözüm alternatifleri değerlendirilebilecekken, ekonomik ve çevreci çözümlere tüm kapılar kapatılarak, apar topar yasa değişikliği yapılıyor, ülkemizin ve halkımızın geleceği 20 yıl daha neden mahkûm ediliyor? Kim ya da kimlerin çıkarları uğruna bir kez daha toplum çıkarları hiçe sayılmaktadır?

Konu ile ilgili ELSEN üyelerinin yaptığı haklı eylemin yanında olduğumuzu ve bu Ülkenin vatandaşları olarak bizlerinde geleceğinin gasp edilmesine karşı olduğumuzu beyan ederiz.

Odamızın toplumdan, bilimsellikten ve hukuktan yana taraf olduğumuzu ve bu bakış açısıyla ülkenin ve halkın tüm sorunlarının tespiti ve çözümüne katkı sağlayacak şekilde iyi niyet ve özveri ile çaba sarf emek amacında olduğunu önemle vurgular, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.Üner Kutalmış

Başkan

Yönetim Kurulu (a)

Basın Bildirisi
Basın Bildirisi