Seminer

Elektrik Güç Sistemleri

KTMMOB - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) - Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü işbirliği ile "Elektrik Güç Sistemleri: Enterkonnekte, Yenilenebilir Enerji ve Depolama Sistemleri" Paneli yapıldı.

Temiz enerji kaynağı olarak bilinen Yenilenebilir Enerji kaynaklarının verimli kullanımı, Enerji Depolama Sistemlerinin Şebeke için önemi, Elektrik üretim noktasından tüketicilere kaliteli ve güvenilir bir Enerji iletmek için kullanılan bir bağlantı sistemi olan Enterkonnekte sistemlerin Dünyadaki yaygın kullanımı ve Dünyadaki güncel Enerji Dönüşümü Trendleri hakkında bilgi paylaşımı amacı ile düzenlenen Panel, 16 Mayıs 2023 Salı gün, UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonunda, Üniversite öğrencileri ve Elektrik Mühendisleri Odası üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Açılış konuşmalarını UKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan ABBASOĞLU ve KTMMOB – EMO Başkanı Üner KUTALMIŞ’ın yaptığı panelde, UKÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Mehmet KUŞAF, UKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve EMO Yönetim Kurulu üyeleri katılım sağladı.

UKÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı, Serkan ABBASOĞLU konuşmasında, Adadaki Enerji kaynaklarının büyük bir kısmının Elektrik üretmek için kullanıldığını ve Elektriğin Ülkemiz için çok önemli bir kaynak olduğuna vurgu yaptı. Dünyadaki Enerji Geçişi ve Enerji Dönüşüm süreçlerinin özellikle arz güvenliği sorunu, sıfır karbon politikaları ve çevresel etkilerin göz önünde bulundurularak, Global olarak da çok önemle takip edildiğine değindi.

Enerji Dönüşümü konusunda, UKÜ özelinde, Elektrik Mühendisleri Odası ile vizyon olarak örtüşen paralel bir eylem planlarının olduğunu anlatan Abbasoğlu, Sıfır Karbon Kampüs (Zero Emission) yaratma dönüşüm sürecinde yapılan organizasyonların devam etmesini ümit ettiğini belirtti. Üniversitelerin ve Sivil toplum örgütlerinin işbirliği ile Kamuya hizmet yönünde de görevleri olduğunu belirten Abbasoğlu, yapılan etkinliklerin de, karar verici makamlara danışmanlık ve destek verme yönünde referans oluşturduğunun altını çizdi. Serkan Abbasoğlu konuşmasının sonunda, paylaşılacak bilgiler ve zamanlama açışından, çok kıymetli bir etkinlik olmasını temenni etti.

EMO Başkanı Üner KUTALMIŞ ise konuşmasında, EMO’nun taşıdığı misyon ve gözettiği hedefleri arasında, Meslek İçi Eğitim Komitesi vasıtası ile düzenli olarak mesleğe katkı ve bilgi güncelleme amacı ile Eğitim ve Seminerler düzenlemeyi amaçladığını ifade etti.

Temel amaçlarının üyelerine, Dünya’daki güncel gelişmeleri yakından takip edebilme fırsatı yaratabilme ve Elektrik Elektronik Mesleğini icra eden / edecek olan gençlerin bilgilerini tazeleme fırsatı yaratmak olduğunu beyan eden Kutalmış, buna bağlı olarak Ülkemizde Mühendislik mesleği eğitimi veren eğitim kurumları ile ortak etkinlikler yapmaya önem verdiklerini ve devam edeceklerini belirtti.

EMO’nun Ülkemizdeki güncel konular üzerine, nabız tutma ve yön verme amacı ile Ekim 2022’de düzenlediği Yenilenebilir Enerji Zirvesi’nde Halkın güncel bilgi alabilmesi için geniş kapsamlı çalışmalar yapıldığını belirten Kutalmış, EMO’nun güncel ve tartışmalı konulara değinmeye devam ederek, Mesleğimiz gereği, Sivil topluma ışık tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Söz konusu panel içeriğinde;

1. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Moein JAZAYERİ ; Fotovoltaik Sistemler ve Verimlilik,

 • Solar enerjinin avantajları ve dezavantajları,
 • Şebeke bağlantılı PV kurulum, Şebeke dışı PV kurulum çeşitleri,
 • PV Sistemleri modelleme ve verimlilik için tasarım örnekleri,

2. Elektrik Mühendisleri Odası – Enerji Komitesi Üyesi Dr. Özçel CANGÜL ; Elektrik güç sistemlerinde Enerji Depolama Sistemlerinin Uygulanması,

 • Depolama sistemleri çeşitleri,
 • Depolama sistemlerinin avantajları ve çalışma prensipleri,
 • Depolama Sistemlerinde modelleme ve önemi,
 • Ekonomik fizibilite ve Depolama yatırımlarının geri kazanımları,

3. Shura Enerji Dönüşümü Merkezi’nden Dr. Sena SERHADLIOĞLU ; Uluslararası Enerji Dönüşümü Trendleri ve Enterkonnektenin önemi,

 • Global Enerji Tedariği ve yaşanan sorunlar,
 • Enerji üçgeni ve Enerji geçişleri,
 • Güç sistemlerinde yapısal geçişler,
 • Sıfır Karbon Emisyon amaçları nedir?
 • Türkiye Enerji Sektörü Genel görünümü ve Paris Anlaşması Hedefleri,
 • Enterkonnekte sistemler ve Dünya’daki kapasite.

İçerikli konularda üç farklı konuşmacı tarafından çok değerli sunumlar yapmıştır.

Söz konusu panele ait video kaydı, Odamız Youtube kanalına eklenecektir.

"Elektrik Güç Sistemleri: Enterkonnekte, Yenilenebilir Enerji ve Depolama Sistemleri" Paneline katılan konuşmacılara ve oluşmasına katkı sağlayan tüm ekibe teşekkür ederiz.Duyuru