YÖNETİM KURULU

48. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde 48. Dönem'de görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.Duyuru