UYGULAMALAR

ELEKTRİK TESİSAT UYGULAMALARI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Mekanik bakım sürecinin fiziksel bir yaralanmaya neden olabileceği klima ünitelerinin uygun bakım anahtarları ile tesis edilmesi gereklidir. Uygun mekanik bakım anahtarı TT sisteminde tüm canlı iletkenleri (faz ve nötr) ayırmalıdır.

Cihazın bakım anahtarı mekanik bakımı yapan kişinin sürekli kontrolü altında değil ise, uygun bakım anahtarı, elektrikle çalışan cihazın yanlışlıkla veya kasıtsız şekilde yeniden etkinleşmesini önlemelidir.

Bu tipik olarak, güvenli bir izolasyon sağlamak ve yanlışlıkla yeniden enerji verilmesini önlemek için bir asma kilidin takılmasına izin verecek şekilde tasarlanmış bir izolasyon cihazıdır.

Mekanik bakım için ayırmaya yönelik cihazlar, kullanım amaçları açısından tanımlanabilecek şekilde konumlandırılmalı veya dayanıklı işaretlemeleri ile açıkça tanımlanmalıdır.

Bahsi geçen kural, BS7671 18. Baskı Madde 464’de anlatılmaktadır.

Konu ile ilgili aşağıdaki görselden yararlanılabilir.Duyuru