Yapılarda Elektrik Projesi Ücretleri

Kural ve Detaylar

1. Çalışılacak projede, ana kullanım amacı tek ise (okul kampusu, otel, spor komleksi, vb.) tüm proje ilgili sınıftan kabul edilir ve hesaplanır. Ancak kullanım amacı farklı olan binalar içeren tesisler ( Beton santralı - ofis, depo - atölye, endüstriyel yapı - lojman, vs.) ayrı ayrı ilgili sınıftan hesaplanır.

2. Yapı tipine ait tüm m²’ler (alanlar) projenin bütününde yer alan toplam kapalı alanlar dikkate alınarak hesaplanacaktır.

3. Tadilat projelerinde binanın yapı sınıfı hangi sınıfa giriyor ise o sınıftan kabul edilir ve asgari %20 ücret alınır.

4. Hiç bir yapı sınıfında tanımı bulunmayan yapılar en yakın bina yapısı dikkate alınarak hesaplanır.

5. Ayni çatı altında olan farklı kullanım amaçlı alanlara sahip yapılarda, proje bedeli alan (m²) olarak büyük olanın sınıfından hesaplanır.

6. Mühendislik ücreti hiçbir hal ve şartta 3.000 TL'nin altında olamaz.

7. Bodrum otopark ve sütun üstü otopark içeren yapılarda bu kısımlar kendi sınıfından ayrıca hesaplanarak ilave edilir.